De Dierenkliniek

Professionele zorg voor uw huisdier

Afspraak? Spoed?

Voorwaarden minima spreekuur

Hieronder volgt een beknopte versie van de voorwaarden. Op de site van Stichting Huisdierenwelzijn vindt u de uitgebreide voorwaarden en nog andere informatie over het sociaal tarief.

Inkomen

Uw inkomen, inclusief dat van uw partner en/of huisgenoten, ligt op of onder bijstandsniveau. Dit ter beoordeling aan de Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn. U dient het door de stichting gevraagde bewijsmateriaal digitaal aan te kunnen leveren.

Maximaal 2 huisdieren

Het sociaal tarief geldt voor maximaal 2 huisdieren per woonadres.

Dieren ouder dan een half jaar.

Het sociaal tarief geldt niet voor nieuw aangeschafte pups of kittens. Hiervoor verwijzen we u naar ons Vetplan.

Chip- en registratieplicht

Het dier waarvoor behandeling tegen sociaal tarief wordt aangevraagd dient gechipt te zijn en geregistreerd op de naam van de aanvrager.

Legitimatie

Bij ieder bezoek op het minima spreekuur moet de klant zich kunnen legitimeren.

Niet welkom?

De Dierenkliniek heeft het recht klanten te weigeren bij verdenking van fraude of bij ongewenst gedrag.

Niet altijd

Behandeling tegen sociaal tarief is alleen mogelijk tijdens de door De Dierenkliniek aangegeven tijdstippen.

Gunst

Het sociaal tarief is een gunst en geen recht. Mocht het minima spreekuur volgeboekt zijn of uitvallen, dan kan er uitsluitend een afspraak gemaakt worden tegen het reguliere tarief.

Bestaande klanten

Het minima spreekuur is alleen toegankelijk voor bestaande klanten van De Dierenkliniek.

Basisgezondheidszorg

Het sociaal tarief is alleen van toepassing op basis diergezondheidszorg. Hieronder vallen: consult, vaccinatie, sterilisatie poes, castratie kater, gebitscontrole, noodzakelijke urine- en bloedonderzoeken, rontgenfoto’s en euthanasie bij ondraaglijk lijden.